Õigusaktid

Saue Vallavolikogu kehtivad määrused (enne 01.01.2018 kehtinud määrused kehtivad ainult endise Saue valla suhtes, alates 01.01.2018 kehtima hakanud määrused kehtivad kogu uue Saue valla territooriumil)

Saue Linnavolikogu kehtivad määrused (kehtivad endise Saue linna territooriumi suhtes)

Nissi Vallavolikogu kehtivad määrused (kehtivad endisel Nissi valla territooriumi suhtes)

Kernu Vallavolikogu kehtivad määrused (kehtivad endise Kernu valla territooriumi suhtes)

 

Saue Vallavalitsuse kehtivad määrused (enne 01.01.2018 kehtinud määrused kehtivad ainult endise Saue valla suhtes, alates 01.01.2018 kehtima hakanud määrused kehtivad kogu uue Saue valla territooriumil)

Saue Linnavalitsuse kehtivad määrused (kehtivad endise Saue linna territooriumi suhtes)

Nissi Vallavalitsuse kehtivad määrused (kehtivad endisel Nissi valla territooriumi suhtes)

Kernu Vallavalitsuse kehtivad määrused (kehtivad endise Kernu valla territooriumi suhtes)