Sotsiaalteenused

Sotsiaalteenuste osutamise kord

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Sotsiaalteenused Saue vallas

Koduteenus
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
Tugiisikuteenus
Täisealise isiku hooldus
Isikliku abistaja teenus
Varjupaigateenus
Turvakoduteenus
Sotsiaaltransporditeenus
Eluruumi tagamine
Võlanõustamisteenus
Asendus- ja järelhooldusteenus
Vältimatu sotsiaalabi
Muud täiendavad sotsiaalteenused
 

Muud täiendavad sotsiaalteenused on

 • psühholoogi nõustamisteenus
 • eripedagoogi nõustamisteenus
 • logopeedi teenus
 • perelepitusteenus
 • kriisiabi sh laste leinalaagris osalemine
 • tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine
 • rehabilitatsiooniteenusel osalemine
 • sõltuvusravil osalemine
 • erihoolekandeteenusel osalemine
 • toiduabi
 • viipekeele teenus
 • muud toetavad teenued
Täiendavate sotsiaalteenustele suunamine toimub rahaliste vahendite olemasolul. Teenusele suunatakse sotsiaaltöötaja ettepanekul või isiku taotluse alusel.