Teata abivajavast lapsest

1. jaanuaril 2016 kehtima hakanud lastekaitseseaduse alusel on igaühel kohustus teavitada abivajavast ja hädaohus lapsest.
 
Abivajavast lapsest teata vallavalitsusele lastekaitsetöötajale, lasteabitelefonile 116 111 (24 h) või hädaabinumbril 112 (24 h). 
 
Hädaohus oleva lapse puhul tuleb koheselt helistada hädaabinumbril 112.
 
 
 

Abivajav laps

Abivajava lapse puhul ei ole tagatud tema turvatunne, areng ja heaolu. Lapse abivajadus võib tuleneda tema võimalikust väärkohtlemisest (sh vägivallast ja hooletusse jätmisest), aga ka tema sotsiaalsest või hariduslikust erivajadusest, pere toimetulekuraskustest jne.
 
Lapse abistamiseks ja kaitseks suunatud tegevused hõlmavad lastekaitse- ja võrgustikutööd kõige laiemas tähenduses, sh sotsiaalteenuseid ja -toetusi ning koostööd lapse, tema pere ja lapsega kokkupuutuvate võrgustikuliikmete vahel.
 
Lapse abistamisel tuleb lähtuda tema individuaalsetest vajadustest ja huvidest. 
 

Hädaohus olev laps

Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset tema elu ja tervis. Hädaoht lapse elule ja tervisele võib tuleneda nii välisest keskkonnast, teiste tegevusest kui lapse enda käitumisest.
 
Hädaohu korral on lapse abivajadus niivõrd akuutne, et nõuab viivitamatut sekkumist, et ohtu ära hoida või lõpetada. Ohu tõrjumiseks võib olla vajalik lapse kiire toimetamine turvalistesse tingimustesse.
 
Kui lapse on hädaohtu seadnud tema pere ja ühelgi muul moel ei ole võimalik ohtu tõrjuda, võib olla põhjendatud lapse (ajutine) eraldamine perekonnast.
 
Lapse vastu suunatud süüteo toimepanemise kahtlus (sh füüsiline või seksuaalne vägivald; elu ja tervist ohustav hooletusse jätmine jne) on kriminaal- või väärteomenetluse algatamise aluseks.