Saue valla välisõhu mürakaart

Atmosfääriõhu kaitse seadus seab kohalikule omavalitsusele kohustuse koostada välisõhu mürakaart, mis koostatakse olulist mürahäiringut põhjustavate müraallikate ja neist ümbruskonda leviva müra kohta.

Saue vallas asuvad müraallikad Saue linnas, Laagri, Turba ja Riisipere alevikus ning Hüüru, Haiba, Alliku, Vilumäe ja Pohla külas.

Saue valla välisõhu mürakaart

Saue valla välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava