Jäätmete liigiti kogumine

Igal aastal tekib Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kilogrammi inimese kohta. Tulenevalt jäätmeseadusest on Eestis jäätmete liigiti kogumine kohustuslik.

 

Sortimise ABC ehk mida sortida?

 

 

Pakendijäätmed
Pakendijäätmed on plastpakendite jäätmed (jogurti- ja võitopsid, kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid, plastnõud ja -karbid jm puhtad plastpakendid); klaaspakendite jäätmed (värvitust ja värvilisest klaasist alkoholipudelid, klaaspurgid jm puhtad klaaspakendid); metallpakendite jäätmed (toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja korgid, konservpakendid); joogikartongist jäätmed (kartongist piima- ja mahlapakendid jm puhtad kartongpakendid). Puhtad pakendijäätmed tuleb viia avalikesse pakendikonteineritesse.
 
Pandipakendid
Pandipakendid on tagatisraha märgistusega metallist joogipurgid ning klaas- ja plastpudelid. Pandipakendit saab tagastada suurematesse kaubanduskeskustesse või nende vahetusse lähedusse paigaldatud taaraautomaatidesse või -punktidesse.
 
Vanapaber ja papp
Ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja reklaammaterjalid, töövihikud, paberist ja papist kaustikud, trükiga ja puhas kirja- ning joonistuspaber, ümbrikud, kaanteta raamatud; pappkastid ja –karbid, jõupaber ja paberikotid jm puhtad paberpakendid. Korteriühistute juures on papi ja paberi jaoks konteiner. Era majade omanikel tuleb paber ja papp viia avalikku paberi- ja papikonteinerisse.
 
Aia- ja pargijäätmed
Aia- ja pargijäätmed on lehed, oksad, rohi jms.
 
Biolagunevad jäätmed
Biolagunevate jäätmete all mõeldakse põhiliselt toidujäätmeid.: liha- ja kalajäätmed, köögi- ja puuviljad, köögi- ja puuviljade koorimisjäägid, leib, sai, poolfabrikaadid, pagaritooted ja kondiitritooted, juustud, või ja margariin ning muud tahked toiduained, majapidamispaber, pabersalvrätid, kohvipaks, paberfiltrid, teepakid; toataimed ja lõikelilled.
 
Segaolmejäätmed
Segaolmejäätmed on näiteks määrdunud ja katkised riided, jalanõud, laste pehmed mänguasjad, toidujäätmetena tekkivad suured kondid, toidulisandid ja vitamiinid, kosmeetika, mähkmed, kassiliiv, CD-plaadid, tühjad/katkised pastapliiatsid, hõõgniidiga lambipirnid, jahtunud tuhk, väga määrdunud pakendid jms.
 
Ohtlikud jäätmed
Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale. Kodumajapidamises tavaliselt tekkivad ohtlikud jäätmed on aegunud ravimid, elavhõbeda kraadiklaasid, kodukemikaalid (torupuhastusvahendid, küünelaki eemaldid, juukselakid, õhuvärskendid jms), vanaõli, õlised kaltsud, õlifiltrid, värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäägid, väetised ja pestitsiidid, rotimürk jm biotsiidid, kompaktlambid (ehk säästupirnid), päevavalguslambid, patareid ja akud.
 
Saue Vallavalitsus korraldab ohtlike jäätmete kogumisringe, mille kohta avaldatakse info valla ajalehes ja veebilehel.

Mida peab tegema korterelamu elanik ja ühistu?

Kortermaja elanik peab liigiti koguma pakendeid, paberi- ja papijäätmeid, ohtlikke jäätmeid ning biolagunevaid köögijäätmeid.
 
Ühistu peab maja territooriumile paigaldama paberi- ja papijäätmete ning biolagunevate jäätmete konteineri. Samuti on ühistul kohustus korraldada kinnistul tekkivate aia- ja pargijäätmete eraldi kogumine ning utiliseerimine (nt viia Pääsküla jäätmejaama)
 
Kortermaja elanik viib ise pakendid taarapunkti (pandipakend) või avalikku pakendikonteinerisse.
 
Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ja toimetada Pääsküla jäätmejaama (Raba tänav 40, Tallinn) või Saue linna jäätmejaama (Kasesalu tänav 5, Saue linn) või muusse ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Mida peab tegema eramu või ridamaja omanik?

Eramu omanik peab liigiti koguma pakendeid, paberi- ja papijäätmeid, ohtlikke jäätmeid ning aia- ja pargijäätmeid.
 
Liigiti kogutud pakend tuleb viia taarapunkti (pandipakend) või avalikku pakendikonteinerisse.
 
Paber ja papp tuleb viia avalikku paberi- ja papikonteinerisse.
 
Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning toimetada Pääsküla jäätmejaama (Raba tänav 40, Tallinn) või Saue inna jäätmejaama (Kasesalu tänav 5, Saue linn) või muusse ohtlike jäätmete kogumispunkti
 
Saue linna ja Laagri aleviku eramaja omanikel on võimalik kasutada pakendikotiteenust. Sorteeritud pakendeid ei pea viima pakendikonteinerisse, vaid ettevõte viib pakendikoti ära tasuta otse koduväravast 
 
Aia- ja pargijäätmed tuleb komposteerida oma kinnistul või toimetada jäätmejaama (Pääsküla jäätmejaam, Raba tn 40).

Kasutage Pääsküla jäätmejaama

Saue valla elanikud saavad kasutada Pääsküla jäätmejaama teenuseid.  Mitmeid jäätmeliike saab ära anda tasuta.
 

Mida teevad pakendiorganisatsioonid?

Pakendiorganisatsioonid - MTÜ Pakendiringlus, MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon ja Tootjavastutusorganisatsioon - on kohustatud paigaldama piisaval hulgal pakendikonteinereid ja neid tühjendama. Ettepanekud pakendikonteinerite asukohtade osas palume saata vallavalitsuse keskkonnaspetsialistidele.

Mida teeb Saue vald?

Valla kohustus on jäätmekäitluse tingimuste sätestamine valla jäätmehoolduseeskirjas, korraldatud olmejäätmete veo rakendamine, avalike paberi ja papi konteinerite paigaldamine ning inimeste igakülgne informeerimine. Jäätmeküsimustega palume pöörduda valla keskkonnaspetsialistide poole.

MTÜ Riidepunkt konteinerid

  • Saue linn, Tule 7 parkla (vallavalitsuse taga)
  • Laagri alevik, Veskitammi 3a parkla
  • Riisipere alevik, Metsa tänava parkla (Kauplus Meie vastas) 
  • Turba alevik, Tehase 1 (Turba kaupluse kõrval parklas)
  • Haiba küla, Kuuse tee 7 (kortermaja esine parkla)
MTÜ Riidepunkt tegeleb riiete kogumise ja annetamisega abivajajatele Eestis, aga ka näiteks Aafrikas. Kogutud riideid ka müüakse heategevuslikul eesmärgil. Konteineritesse on oodatud vaid puhtad riided, korralikud jalatsid, mmänguasjad, korralikud tekstiilitooted.