Jäätmete liigiti kogumine

Igal aastal tekib Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kilogrammi inimese kohta. Tulenevalt jäätmeseadusest on Eestis jäätmete liigiti kogumine kohustuslik.

 

Biojäätmete, vanapaberi ja segaolmejäätmete liigiti kogumise juhend

Pakendite liigiti kogumise juhend