Lasteaia järjekord

Lapse saab lasteaia järjekorda panna Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO, mille kasutajaks saab iga lapsevanem end ise internetis registreerida.
 
Süsteemi saab siseneda ID-kaardi ja mobiil-ID abil.
 
Avalduses saab lapsevanem määrata kuni kolm eelistuust, millisesse lasteaeda kohta taotleb.
 
Süsteemis pakutavate eelistuse arv sõltub sellest, millises külas / linnas / asulas on lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht ja mitme lasteaia teeninduspiirkonda küla / alevik kuulub.
 
Sama keskkonna kaudu saab jälgida lapse järjekorras olemist, ka teade koha pakkumisest tuleb läbi ARNO.