Haridusosakonna kontaktid

Andres Kaarmann
Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon: 511 2059
E-posti aadress andres.kaarmann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Margit Ots
Amet: haridus- ja noorsootööspetsialist, ametijuhend
Valdkond: koolid ja huviharidus
Telefon: 511 2820
E-posti aadress: margit.ots@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus,  filoloogia
   
Lily Roop
Amet: haridusspetsialist, ametijuhend
Valdkond:
sõidusoodustused rongis, koolitoit, eralasteaiad ja -hoiud, koduse lapse toetus, lasteaiad, Saue valla haridusteenuste haldamise süsteem ARNO
Telefon: 5302 1854
E-posti aadress: lily.roop@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, juhiabi
   
Marina Lokk  
Amet: haridusspetsialist, ametijuhend
Telefon: 5626 2270
E-posti aadress: marina.lokk@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, kasvatusteadused
   
Helen Veensalu
Puhkab 16.-22.05, asendab Birgit Tammjõe-Tulp, 5860 7677.
Amet: erivajadustega laste spetsialist, ametijuhend
Telefon: 5340 4313
E-posti aadress: helen.veensalu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Rein Uusküla
Amet: logopeed, ametijuhend
Tööpiirkond: Ääsmäe Lasteaed
Telefon:  5884 0538
E-posti aadress: rein.uuskula@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, defektoloogia (eripedagoog, logopeed)
   
Anne-Ly Palk  
Amet: logopeed, ametijuhend
Tööpiirkond: Nissi Põhikool ja Saue Gümnaasium
Telefon: 5388 5097
E-posti aadress: annely.palk@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, eripedagoog-logopeed
   
Mart Nurk
Amet: psühholoog, ametijuhend
Tööpiirkond: Ruila ja Nissi Põhikool, Riisipere Lasteaed
Telefon: 5342 2370
E-posti aadress: mart.nurk@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, psühholoogia
   
Ivita Aadli
Amet: psühholoog, ametijuhend
Tööpiirkond:  Ääsmäe ja Kernu Põhikool, Ääsmäe Lasteaed
Telefon: 5375 3146
E-posti aadress: ivita.aadli@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, psühholoogia
   
Kristina Oras
Amet: psühholoog, ametijuhend
Tööpiirkond: Turba Kool ja Laagri piirkonna lasteaeiad
Telefon: 517 3004
E-posti aadress: kristina.oras@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, psühholoogia
   
Kaidi Väät
Amet: sotsiaalpedagoog, ametijuhend
Tööpiirkond: Ääsmäe ja Nissi Põhikool, Turba Kool
Telefon: 5866 9397
E-posti aadress: kaidi.vaat@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus: halduskorraldus; sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse
   
Kaisa Tamm
Amet: sotsiaalpedagoog, ametijuhend
Tööpiirkond: Saue Gümnaasium ja Saue lasteaed Midrimaa
Telefon: 5346 1821
E-posti aadress: kaisa.tamm@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Hasel Juhanson  
Amet: eripedagoog, ametijuhend
Telefon: 5368 2214
E-posti aadress: hasel.juhanson@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, eripedagoog
   
Birgit Tammjõe-Tulp
Amet: haridusosakonna juhataja, ametijuhend
Telefon: 5860 7677
E-posti aadress: birgit.tammjoe-tulp@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, hariduse juhtimine