Saue Vallavalitsuse teenistujate kontaktid

 NB! Puhkusel olek ja asendaja kajastub kontakti juures.
Üldise info saamiseks ja edastamiseks helistage Saue Vallavalitsuse üldtelefonil 679 0180.
Piirkondlikus küsimuses helistage:
  • Laagri halduskeskuse üldtelefonil 654 1130;
  • Haiba halduskeskuse üldtelfonil  679 3014;
  • Riisipere halduskeskuse üldtelefonil 608 7231.

Vallavalitsus

Andres Laisk

Napsise peaga palun mitte helistada. Ka kõikidele teistele vallavalitsuse töötajatele mitte.

Amet:  vallavanem, vallavalitsuse liige
Telefon: 504 7527
E-post: andres.laisk@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, rahandus ja krediit
   

Kalle Pungas

Amet:  abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige, ametijuhend
Telefon: 506 6974
E-post: kalle.pungas@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, inimgeograafia
   

Riho Johanson

Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige, ametijuhend
Telefon:  508 2974
E-post: riho.johanson@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, tolli eriala
   

Andres Kaarmann

Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige, ametijuhend
Telefon: 511 2059
E-post: andres.kaarmann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   

Peedo Kessel

Amet vallavalitsuse liige
Telefon: 5770 3128
E-post: peedo.kessel@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, tööstuselektroonika
   

Eva Puusta

Amet: vallavalitsuse liige
Telefon:  5380 4563
E-post: eva.puusta@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, majandusarvestus
   
Nils Joonas Põldme
Amet: vallavalitsuse liige
E-post: nilsjoonas.poldme@sauevald.ee
   
Arpo Põld
Amet:  vallavalitsuse liige
E-post: arpo.pold@sauevald.ee
   
Mihhail Jallajas
Amet: vallavalitsuse liige
E-post: mihhail.jallajas@sauevald.ee

Vallakantselei

Kairit Kõpper

 
Amet: abivallasekretär, ametijuhend
Telefon: 5361 0797
E-post: kairit.kopper@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, haldusjuhtimine
   

Kerstin Vaikmaa

Amet: volikogu assistent, ametijuhend
Telefon: 514 1279
E-post: kerstin.vaikmaa@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ärijuhtimine
   

Anneli Ritsing 

Amet: rahvastikuregistripidaja (Saue linn K  / Laagri N), ametijuhend
Telefon: 529 2820
E-post: anneli.ritsing@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, sotsiaaltöö
   

Mare Rabi

Amet: dokumendi- ja teabehaldur, andmekaitsespetsialist, ametijuhend
Telefon: 553 3231
E-post: mare.rabi@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, halduskorraldus
   

Elis Haav

Amet: jurist, ametijuhend
Telefon: 5332 6217
E-post: elis.haav@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   

Marju Põllu

Amet: jurist, ametijuhend
Telefon: 5303 2811
E-post: marju.pollu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   

Anni Lehtmaa

Amet: jurist, ametijuhend
Telefon: 5420 0092
E-post: anni.lehtmaa@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   

Gedi Aver

Amet: jurist, ametijuhend
Telefon: 5432 0982
E-post: gedi.aver@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, majandus
   

Renee Kokmann

Amet: jurist, ametijuhend
Telefon: 508 4983
E-post: renee.kokmann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   

Sju Nuuter

Amet: personalijuht, ametijuhend
Telefon: 5919 7874 
E-post: sju.nuuter@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, personalijuhtimine
   

Kelli Kaarmann

Amet: personalispetsialist, ametijuhend
Telefon: 521 0109
E-post: kelli.kaarmann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, haldusjuhtimine
   

Kirsti Saar

Amet: vallasekretär, ametijuhend
(valla õigusaktide õiguspädevuse kontroll)
Telefon: 5348 2375
E-post: kirsti.saar@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   

Arendusosakond

Indrek Eensaar

Amet: arendusosakonna juhataja, ametijuhend
Telefon: 511 4930
E-post: indrek.eensaar@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, haldusjuhtimine
   

Kati Oolo

Amet: arendusprojektide juht, ametijuhend
Telefon: 5804 8615
E-post: kati.oolo@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, haldusjuhtimine
   
Risto Ülem
Amet: andmeanalüütik-GIS projektijuht, ametijuhend
Telefon: 5909 8422
E-post: risto.ulem@sauevald.ee
Haridus: magistrikraad, geoinformaatika
   
Kätlin Lisete Kärolin Nõgols
 
Amet: e-teenuste arendusjuht, ametijuhend
Telefon: 5197 4757
E-post: katlin@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, IT-süsteemide administreerimine
   

Tristan Lossman

Amet: IT spetsialist, ametijuhend
Telefon:  654 1160
E-post: tristan.lossman@sauevald.ee
Haridus: tööstusinformaatika, IT süsteemide spetsialist
   

Igor Dinovski

Puhkab perioodil 27.11 kuni 10.12. Asendab Tristan Lossman, telefon 654 1160.

Amet: IT spetsialist, ametijuhend
Telefon: 654 1160
E-post: igor.dinovski@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus
   

Kai Markus

Amet: IT-toe spetsialist, ametijuhend
Telefon: 654 1160
E-post: kai.markus@sauevald.ee
Haridus: keskharidus
   
Kadri Tillemann
Amet: projektijuht
Telefon: 501 5440
E-post: kadri.tillemann@sauevald.ee

Ehitusosakond

Triin Masing

Amet: ehitusosakonna juhataja, ametijuhend
Telefon: 526 3894
E-post: triin.masing@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, keskkonnakorraldus
   

Kalle Normann

Amet:

ehituse peaspetsialist (Laagri), ametijuhend

ehituslubade ja -teatiste menetluses ehitusprojektide üle vaatamine

Telefon: 5302 2293
E-post: kalle.normann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ehituse ökonoomika ja organiseerimine
   

Heiki Laas

Amet:

ehitusspetsialist (Haiba), ametijuhend

ehituslubade ja -teatiste menetluses ehitusprojektide üle vaatamine

Telefon: 5551 2466
E-post: heiki.laas@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, metsandus
   

Andres Joala

Amet:

ehitusspetsialist (Saue linn), ametijuhend

kasutuslubade ja -teatiste menetluses dokumentatsiooni ja hoonete ülevaatus, kaeveload

Telefon: 501 0802
E-post: andres.joala@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ehitus
   

Arvo Brandmeister

Amet:

ehitusspetsialist (Laagri), ametijuhend

kasutuslubade ja -teatiste menetluses dokumentatsiooni ja hoonete ülevaatus, kaeveload

Telefon: 509 0662
E-post: arvo.brandmeister@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, tööstuslik soojusenergeetika
   

Kristi Murula

Amet: järelevalvespetsialist, ametijuhend
Telefon: 5469 0691
E-post: kristi.murula@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, politseiteenistus
   

Birgit Panksepp

Amet:

keskkonnaspetsialist,  ametijuhend

raieload, maapõu (kaevandused), elamistingimuste parendamise toetus

Telefon: 5344 6686
E-post: birgit.panksepp@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, bioloogia-geograafia ja loodusturism
   

Marleen Leht

Amet:

keskkonnaspetsialist, ametijuhend

puurkaevud, jäätmed, reoveekäitlus

Telefon: 5357 3361
E-post: marleen.leht@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, tööstusökoloogia
   

Hedy Kuusalu

Amet:

maareformi spetsialist, ametijuhend

maareformi seaduse alusel tehtavad toimingud

Telefon: 5870 8984
E-post:  hedy.kuusalu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, geomaatika
   
Külli Tedrema
Amet:

maakorralduse peaspetsialist, ametijuhend

kinnistute jagamine, liitmine, piiride muutmine, aadressimuudatused

Telefon: 5300 6491
E-post: kulli.tedrema@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, maakorraldus
   

Aime Renser

Amet:

maakorraldusspetsialist, ametijuhend

aadressimuudatused, maamaks, kinnistute jagamine, liitmine, piiride muutmine 

Telefon: 5341 4028
E-post: aime.renser@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, aiandus
   
Raivo Tammert
 
Amet:

maakorraldusspetsialist (Riisipere), ametijuhend

sundvaldused, isiklikud kasutusõigused

Telefon: 608 7153
E-post: raivo.tammert@sauevald.ee
Haridus: keskharidus
   

Maili Metsaots

Amet:

planeeringute peaspetsialist (Laagri), ametijuhend

detailplaneeringute menetlemine

Telefon: 5301 9887
E-post: maili.metsaots@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, kinnisvara planeerimine ja hindamine; geomaatika, tehnikateadused
   

Kaili Tuulik

Amet:

planeeringute koordinaator, ametijuhend (tööaeg T, K,N, R) 

detailplaneeringute menetlemine

Telefon: 5193 0660
E-post: kaili.tuulik@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, loodusteadused, keskkonnakorraldus
   
Aive Mikk
Amet:

planeeringute spetsialist, ametijuhend

detailplaneeringute menetlemine

Telefon: 527 0869
E-post: aive.mikk@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, haridusteadused
   

Monika Kõiv

Amet:

planeeringute spetsialist, ametijuhend

detailplaneeringute menetlemine

Telefon: 5301 8124
E-post: monika.koiv@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, keskkonnatehnoloogia
   

Urmas Elmik

Amet:

vallaarhitekt (Saue linn), ametijuhend

hoonete projekteerimistingimused

Telefon: 516 6441
E-post: urmas.elmik@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, arhitektuur
   

Caroli Kruus

Amet:

loamenetluse koordinaator, ametijuhend

ehitisregistri taotluste menetlemine, haldamine ja info, ehitusõiguse ja ehitisregistri küsimused

Telefon: 5886 4963
E-post: caroli.kruus@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, juhiabi
   

Kaie Tobreluts

Puhkab perioodil 04.12 kuni 26.12. Asendavad Caroli Kruus (perioodil 04.12 kuni 17.12), telefon 5886 4963

18.12 kuni 26.12 asendab Marit Areng, telefon 5323 4573.

Amet:

loamenetluse koordinaator-vallaarhitekt, ametijuhend ; ametijuhend

rajatiste ja hoonete projekteerimistingimused, lubade taotluste menetlemine, haldamine ja info, ehitusõiguse ja ehitisregistri küsimused

Telefon: 5381 7058
E-post: kaie.tobreluts@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, hoonete ehitus
   

Marit Areng

Amet:

registrite spetsialist, ametijuhend

ehitus- ja kasutusteatiste menetlemine, haldamine ja info, ehitusõiguse ja ehitisregistri küsimused

Telefon: 5323 4573
E-post: marit.areng@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, maastikukaitse ja -hooldus

Haridusosakond

Margit Ots

Amet: haridus- ja noorsootööspetsialist, ametijuhend
Valdkond: koolid ja huviharidus
Telefon: 511 2820
E-post: margit.ots@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, filoloogia
   

Lily Roop

Amet: haridusspetsialist, ametijuhend
Valdkond: sõidusoodustused rongis, koolitoit, eralasteaiad ja -hoiud, koduse lapse toetus, lasteaiad, Saue valla haridusteenuste haldamise süsteem ARNO
Telefon: 5302 1854
E-post: lily.roop@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, juhiabi
   

Marina Lokk

Amet: haridusspetsialist, ametijuhend
Valdkond: uussisserändajate toetused ja muukeelsete õpilaste põhihariduse küsimused, haridusprojektid, haridusasutuste sisehindamised ja arengukavad
Telefon: 5626 2270
E-post: marina.lokk@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, kasvatusteadused
   

Helen Veensalu

Amet: erivajadustega laste spetsialist, ametijuhend
Telefon: 5340 4313
E-post: helen.veensalu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   

Mari Täht

Amet: eripedagoog-tugiteenuste koordinaator, ametijuhend
Asutused: Turba Kooli lasteaia osa, Kernu Põhikool- Lasteaed, Nõlvaku Lasteaed
Telefon: 5336 6051
E-post: mari.taht@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, eripedagoog-nõustaja
   
   
Liina Toompuu
Amet: eripedagoog, ametijuhend
Asutused: Ruila Kool ja lasteaed, Turba Kool
E-post: liina.toompuu@sauevald.ee
Telefon:

5782 8990

Haridus: kõrgharidus, eripedagoogika
   
   

Rein Uusküla

Amet: logopeed, ametijuhend
Asutused: Saue Lasteaed Midrimaa
Telefon: 5884 0538
E-post: rein.uuskula@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, defektoloogia (eripedagoogika, logopeed)
   

Anne-Ly Palk

Amet: logopeed, ametijuhend
Asutused: Saue Lasteaed Midrimaa ja Nissi kool
Telefon: 5388 5097
E-post: annely.palk@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, eripedagoog-logopeed
   

Mart Nurk

Amet: psühholoog, ametijuhend
Asutused: Ruila Kool ja lasteaed, Nissi Põhikool, Riisipere Lasteaed
Telefon: 5342 2370
E-post: mart.nurk@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, psühholoogia
   

Ivita Aadli

Amet: psühholoog, ametijuhend
Asutused: Kernu Põhikool- Lasteaed, Ääsmäe Põhikool, Ääsmäe Lasteaed
Telefon: 5375 3146
E-post: ivita.aadli@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, psühholoogia
   

Kristina Oras

Amet: psühholoog, ametijuhend
Asutused: Laagri piirkonna lasteaiad, Saue Lasteaed Midrima, Turba Kool, Turba Kooli lasteaia osa
Telefon: 517 3004
E-post:  kristina.oras@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, psühholoogia
   

Kaidi Väät

Amet: sotsiaalpedagoog, ametijuhend
Asutused: Ääsmäe Põhikool, Ääsmäe Lasteaed, Turba Kool, Turba Kooli lasteaia osa
Telefon: 5866 9397
E-post: kaidi.vaat@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus: halduskorraldus; sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse
   

Kaisa Tamm

Amet: sotsiaalpedagoog, ametijuhend
Asutused: Saue Kool, Saue Lasteaed Midrimaa, Tuleviku Lasteaed, Laagri Lasteaed
Telefon: 5346 1821
E-post: kaisa.tamm@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   

Kersti Valter

Amet: sotsiaalpedagoog, ametijuhend
Asutused: Kotka Lasteaed, Nõlvaku Lasteaed, Riisipere Lasteaed, Ruila Kool ja lasteaed, Nissi Põhikool
Telefon: 5907 8781
E-post: kersti.valter@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse
   
Andra Kivimäe
Amet: logopeed
Asutused: Turba Kooli lasteaia osa, Laagri Kooli Möldre maja
Telefon: andra.kivimae@sauevald.ee
E-post: 5388 4401
Haridus: kõrgharidus

 

Mariana Liiv

 
Amet: eripedagoog
Asutused: Riisipere Lasteaed, Tuleviku Lasteaed, Veskitammi Lasteaia Möldre maja, Ruila Kool, Turba Kool
Telefon:

5306 1012

E-post:

mariana.liiv@sauevald.ee

Haridus kõrgharidus

 

Birgit Tammjõe-Tulp

Amet: haridusosakonna juhataja, ametijuhend
Telefon 5860 7677
E-post: birgit.tammjoe-tulp@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, hariduse juhtimine

Kommunikatsiooniosakond

Mari Hermann

Amet: kommunikatsioonijuht, ametijuhend
Valdkond: elektroonne sotsiaalmeedia, sisekommunikatsioon, meened, veebilehe haldus
Telefon: 5349 9802
E-post: mari.hermann@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, õigusteadus
   

Sirje Piirsoo

Valdkond: meediapäringud, vallalehe väljaandmine, välissuhted, sümboolika ja korporatiivne identiteet
Amet: avalike suhete juht, ametijuhend
Telefon: 510 6932
E-post: sirje.piirsoo@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, filoloogia
   
Märt Lillesiim
Amet: kommunikatsiooni tehniline spetsialist
E-post: mart.lillesiim@sauevald.ee

Kultuuriosakond

Kaija Velmet

Amet: kultuuritööjuht, ametijuhend
Telefon: 5563 4407
E-post: kaija.velmet@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, filoloogia
   

Kristiina Hunt

Amet: kultuuritööspetsialist, ametijuhend
Telefon: 521 9703
E-posti: kristiina.hunt@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus, klassikalise laulu eriala

Majandusosakond

Silver Libe

Amet: majandusosakonna juhataja, ametijuhend
Telefon: 5687 6208
E-post: silver.libe@sauevald.ee 
Haridus: kõrgharidus, loodusteadused
   

Siisike Lehtsi-Kallandi

Amet: kinnisvara projektijuht, ametijuhend
Telefon:
E-post: siisike.lehtsi@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, rekreatsioonikorraldus
   

Indrek Brandmeister

Puhkab perioodil 29.11 kuni 08.12. Asendab Indrek Pikk, telefon 5680 4890.

NB! Kui sul on üldisem teede arengut, hooldust, ehitust puudutav või tänavavalgustusega seonduv küsimus, edasta see aadressil teed@sauevald.ee (vastab E-R).

Amet: teedespetsialist, ametijuhend
Telefon: 5340 7008
E-post: indrek.brandmeister@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, avalik haldus
   

Indrek Pikk

NB! Kui sul on üldisem teede arengut, hooldust, ehitust puudutav või tänavavalgustusega seonduv küsimus, edasta see aadressil teed@sauevald.ee (vastab E-R).

Amet: teedespetsialist, ametijuhend
Telefon: 5680 4890
E-post: indrek.pikk@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, tsiviilehitus
   

Marju Norvik

Amet: heakorra spetsialist, ametijuhend
Telefon: 515 6878
E-post: marju.norvik@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, loodusvarade kasutamine ja kaitse
   

Stina Statsenko

Amet: avaliku ruumi spetsialist, ametijuhend
Telefon: 5190 3199
E-post: stina.statsenko@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus

Rahandusosakond

Mart Martinson

Puhkab perioodil 04.12 kuni 10.12. Asendab Reet Sandvik, telefon 553 0926.

Amet: finantsjuht, ametijuhend
Telefon: 506 2709
E-post: mart.martinson@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus
   
Reet Sandvik
 
Amet: pearaamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 553 0926
E-post: reet.sandvik@sauevald.ee
Haridus:
kõrgharidus, raamatupidamine ja rahandus, ärijuhtimine (finantsjuhtimine) 
   

Marina Maandi

Amet: raamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 654 1138
E-post: marina.maandi@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus
   

Catlyn Toomast

Amet: vanemraamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 522 1430
E-post: catlyn.toomast@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ärijuhtimine
   
   

Helle Abroi

Amet: raamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 5683 3740
E-post: helle.abroi@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, raamatupidamine
   

Liivika Heinpalu

Amet: raamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 5561 5366
E-post: liivika.heinpalu@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus, majandusarvestus
   

Linda Niidu

 
Amet: raamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 5887 9491
E-post: linda.niidu@sauevald.ee
Haridus: kutseõpe keskhariduse baasil, majandusarvestus
   

Kersti Kraag

Amet: raamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 515 0017
E-post: kersti.kraag@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, avalik haldus
   

Tuuli Urgard

Amet: finantsanalüütik, ametijuhend
Telefon: 5886 3461
E-post: tuuli.urgard@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ärikorraldus
   

Sotsiaalosakond

Marelle Erlenheim
Amet:

sotsiaalosakonna juhataja (vallamaja), ametijuhend

sotsiaaltöötaja kutse tase 7, valitud  kompetentsid: koolituste korraldamine ja  teenuste juhtimine

Telefon: 5192 3338
E-post: marelle.erlenheim@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, majandusinsener, ehituse ökonoomika ja organiseerimise eriala
   

Raivo Piiritalo

Amet: sotsiaalteenuste juht, ametijuhend
Telefon: 510 1704
E-post: raivo.piiritalo@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ökonoomika ja ettevõtlus
   

Maret Maripu

Amet:

sotsiaaltööspetsialist (Saue linn, Pärnasalu põik 3), ametijuhend

Tööpiirkond: Saue linn, Aila, Jõgisoo, Valingu, Vanamõisa, Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Tagametsa, Tuula ja Ääsmäe küla
Telefon: 5855 6836
E-post: maret.maripu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   

Sille Li Püüa

Amet:

sotsiaaltööspetsialist (Laagri, Tervise 2), ametijuhend

sotsiaaltöötaja tase 6 kutsekvalifikatsioon

Tööpiirkond: Laagri alevik, Hüüru, Kiia, Püha, Vatsla, Alliku ja Koidu küla
Telefon: 513 7154
E-post: silleli.pyya@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, tervisejuhtimine
   

Merike Lepik

Amet: sotsiaaltööspetsialist (Haiba halduskeskus), ametijuhend
Tööpiirkond: Haiba, Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja, Metsanurga, Mõnuste, Allika, Hingu, Kaasiku, Kibuna, Laitse, Pohla, Ruila, Vansi, Kabila ja Muusika küla
Telefon: 5551 2460
E-post: merike.lepik@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   

Loona-Liis Kenzap

Amet: sotsiaaltööspetsialist (Riisipere halduskeskus), ametijuhend
Tööpiirkond: Riisipere ja Turba alevik ning Munalaskme, Aude, Jaanika, Madila, Mustu, Nurme, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika, Tabara ja Viruküla küla
Telefon: 557 1614
E-post: loona.kenzap@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, rahvusvahelised suhted
   

Liis Tooming

Amet:

lastekaitsespetsialist, ametijuhend

sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele

Töövaldkond: sotsiaaltoetused, toidu- ja muu materiaalne abi, vanemaharidusprogrammid, soodustingimustel lastelaagrite vahendus, erivajadustega laste õppeasutuste õpilaste bussiringid 
Telefon: 5194 8869
E-post: liis.tooming@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   

Signe Algma

Amet:

lastekaitsespetsialist, ametijuhend

sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele
Töövaldkond: suhtlus- ja hooldusmenetlused, muude küsimustega seotud kohtumenetlused
Telefon: 5917 7412
E-post: signe.algma@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   

Reili Raamat

Amet:

lastekaitsespetsialist, ametijuhend

sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele

Tööpiirkond: Valingu, Kiia, Püha, Aila, Hüüru, Saue, Vanamõisa
Telefon: 5912 5591
E-post: reili.raamat@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, noorsootöö
   

Estelle Laane

Amet:

lastekaitsespetsialist (Tervise 2, Laagri), ametijuhend

sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele

Tööpiirskond: Laagri, Vatsla
Telefon: 5866 0485
E-post: estelle.laane@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   

Marelle Papli

Amet:

lastekaitsespetsialist, ametijuhend

sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele
Tööpiirkond: Ääsmäe, Muusika, Tuula, Pällu, Maidla, Koppelmaa, Jõgisoo, Koidu, Alliku. Lisaks tegeleb Marelle suhtlus- ja hooldusõiguse küsimustega
Telefon: 5551 2468
E-post: marelle.papli@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   

Jana Mõttus

Amet:

lastekaitsespetsialist, ametijuhend

sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele

Tööpiirkond: Allika, Haiba, Hingu, Kaasiku, Kabila, Kernu, Kibuna, Kirikla, Kohatu, Kustja, Laitse, Metsanurga,  Mõnuste, Pohla, Pärinurme, Ruila, Tagametsa, Vansi, Aude, Ellamaa, Jaanika, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Madila, Munalaskme, Mustu, Nurme, Odulemma, Riisipere, Siimika, Tabara, Turba, Vilumäe, Viruküla, Ürjaste
Telefon: 5199 0776
E-post: jana.mottus@sauevald.ee
Haridus: magistrikraad, lastekaitse ja sotsiaalpedagoogika
   
Sirli Sõstar-Peerna
Amet: eakate ja puuetega täisealiste spetsialist (vallamaja), ametijuhend
Telefon: 5346 2560
E-post: sirli.sostar@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   

Harold Kaha

Amet: eluasemespetsialist, ametijuhend
Telefon: 5473 0911
E-post: harold.kaha@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   

Maire Kessel

Amet: toetuste ja arvelduste spetsialist, ametijuhend
Telefon: 5300 3882
E-post: maire.kessel@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, filoloogia
   

Saue Vallavalitsus

Aile Kaarlep

Amet:  vastuvõtusekretär, ametijuhend
Telefon: 679 0180
E-post: info@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus, asjaajamine-arhiivindus
   

Laagri halduskeskus

Marika Makstin

 
Amet: vastuvõtusekretär, ametijuhend
Telefon: 654 1130
E-post: info@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus, sekretär-masinakirjutaja
   

Riisipere halduskeskus

Peedo Kessel

Amet: halduskeskuse juhataja, ametijuhend
Telefon: 5770 3128
E-post: peedo.kessel@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, tööstuselektroonika
   

Heli Puusepp

Amet: vastuvõtusekretär, ametijuhend
Telefon: 608 7231
E-post: info@sauevald.ee
Haridus: keskharidus
   

Haiba halduskeskus

Eva Puusta

Amet: halduskeskuse juhataja, ametijuhend
Telefon: 5380 4563
E-post: eva.puusta@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, majandusarvestus
   

Maret Mängli

Amet: vastuvõtusekretär, ametijuhend
Telefon: 679 3014
E-post:

info@sauevald.ee

Haridus: kõrgharidus, koolieelne pedagoogika ja psühholoogia