Saue Vallavalitsuse teenistujate kontaktid

 NB! Puhkusel olek ja asendaja kajastub kontakti juures.
Üldise info saamiseks ja edastamiseks helistage Saue Vallavalitsuse üldtelefonil 679 0180.
Piirkondlikus küsimuses helistage:
  • Laagri halduskeskuse üldtelefonil 654 1130;
  • Haiba halduskeskuse üldtelfonil  679 3014;
  • Riisipere halduskeskuse üldtelefonil 608 7231.

Vallavalitsus

Andres Laisk
Amet:  vallavanem, vallavalitsuse liige
Telefon: 504 7527
E-posti aadress: andres.laisk@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, rahandus ja krediit
   
Kalle Pungas
Amet:  abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige, ametijuhend
Telefon: 506 6974
E-posti aadress: kalle.pungas@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, inimgeograafia
   
Riho Johanson
Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige, ametijuhend
Telefon:  508 2974
E-posti aadress: riho.johanson@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, tolli eriala
   
Andres Kaarmann
Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige, ametijuhend
Telefon: 511 2059
E-posti aadress: andres.kaarmann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Peedo Kessel
Amet vallavalitsuse liige
Telefon: 5770 3128
E-posti aadress: peedo.kessel@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, tööstuselektroonika
   
Eva Puusta
Amet: vallavalitsuse liige
Telefon:  5380 4563
E-posti aadress: eva.puusta@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, majandusarvestus
   
Nils Joonas Põldme
Amet: vallavalitsuse liige
E-posti aadress: nilsjoonas.poldme@sauevald.ee
   
Arpo Põld
Amet:  vallavalitsuse liige
E-posti aadress: arpo.pold@sauevald.ee
   
Mihhail Jallajas  
Amet: vallavalitsuse liige
E-posti aadress: mihhail.jallajas@sauevald.ee

Vallakantselei

Kairit Kõpper
Amet: abivallasekretär, ametijuhend
Telefon: 5361 0797
E-posti aadress: kairit.kopper@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, haldusjuhtimine
   
Kerstin Vaikmaa  
Amet: volikogu assistent, ametijuhend
Telefon: 514 1279
E-posti aadress: kerstin.vaikmaa@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ärijuhtimine
   
Anneli Ritsing
Amet: rahvastikuregistripidaja (Saue linn K  / Laagri N), ametijuhend
Telefon: 529 2820
E-posti aadress: anneli.ritsing@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Mare Rabi
Puhkab 10. - 20.05.
Amet: dokumendi- ja teabehaldur, andmekaitsespetsialist, ametijuhend
Telefon: 553 3231
E-posti aadress: mare.rabi@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, halduskorraldus
   
Elis Haav
Amet: jurist, ametijuhend
Telefon: 5332 6217
E-posti aadress: elis.haav@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Marju Põllu
Amet: jurist, ametijuhend
Telefon: 5303 2811
E-posti aadress: marju.pollu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Õnnela Vaarik
Amet: jurist, ametijuhend
Telefon: 5424 0707
E-posti aadress: onnela.vaarik@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Renee Kokmann
16. - 27.05 asendab Õnnela Vaarik, 5424 0707.
Amet: jurist, ametijuhend
Telefon: 508 4983
E-posti aadress: renee.kokmann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Sju Nuuter
Amet: personalijuht, ametijuhend
Telefon: 5919 7874 
E-posti aadress: sju.nuuter@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, personalijuhtimine
   
Kelli Kõluvere
Amet: personalispetsialist, ametijuhend
Telefon: 521 0109
E-posti aadress: kelli.koluvere@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, haldusjuhtimine
   
Kirsti Saar
Amet: vallasekretär, ametijuhend
(valla õigusaktide õiguspädevuse kontroll)
Telefon: 5348 2375
E-posti aadress: kirsti.saar@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   

Arendusosakond

Riho Johanson
Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon:  508 2974
E-posti aadress: riho.johanson@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, tolli eriala
   
Indrek Eensaar
Amet: arendusosakonna juhataja, ametijuhend
Telefon: 511 4930
E-posti aadress: indrek.eensaar@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, haldusjuhtimine
   
Kati Oolo
Amet: arendusprojektide juht, ametijuhend
Telefon: 5804 8615
E-posti aadress: kati.oolo@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, haldusjuhtimine
   
Kätlin Lisete Kärolin Nõgols
Amet: e-teenuste arendusjuht, ametijuhend
Telefon: 5197 4757
E-posti aadress: katlin@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, IT-süsteemide administreerimine
   
Tristan Lossman
Amet: IT spetsialist, ametijuhend
Telefon:  654 1160
E-posti aadress: tristan.lossman@sauevald.ee
Haridus:  
   
Igor Dinovski
Amet: IT spetsialist, ametijuhend
Telefon: 654 1160
E-posti aadress: igor.dinovski@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus
   
Kai Markus  
Puhkab 06. - 22.06, asendab Igor Dinovski, 654 1160.
Amet: IT-toe spetsialist, ametijuhend
Telefon: 654 1160
E-posti aadress: kai.markus@sauevald.ee
Haridus:  
   
Kuldar Pärn
Amet: andmeanalüütik-GIS projektijuht, ametijuhend
Telefon: 5911 1832
E-posti aadress:

kuldar.parn@sauevald.ee

Haridus kõrgharidus, kekkonnakorraldus ja -poliitika
   
Merle Kerm
Amet: digiteerija, ametijuhend
Telefon: 5330 8753
E-posti aadress: merle.kerm@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, tehnikateadused
   
Kadri Tillemann
Amet: projektijuht
Telefon: 501 5440
E-posti aadress: kadri.tillemann@sauevald.ee
Haridus:  

Ehitusosakond

Kalle Pungas
Amet:  abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon: 506 6974
E-posti aadress: kalle.pungas@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, inimgeograafia
   
Triin Masing  
Amet: ehitusosakonna juhataja
Telefon: 526 3894
E-posti aadress: triin.masing@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, keskkonnakorraldus
   
Kalle Normann
Amet: ehituse peaspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 5302 2293
E-posti aadress: kalle.normann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ehituse ökonoomika ja organiseerimine
   
Heiki Laas
Amet: ehitusspetsialist (Haiba), ametijuhend
Telefon: 5551 2466
E-posti aadress: heiki.laas@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, metsandus
   
Andres Joala
Amet: ehitusspetsialist (Saue linn), ametijuhend
Telefon: 501 0802
E-posti aadress: andres.joala@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ehitus
   
Arvo Brandmeister
Amet: ehitusspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 509 0662
E-posti aadress: arvo.brandmeister@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, tööstuslik soojusenergeetika
   
Karel Koovisk
Amet: järelevalvespetsialist, ametijuhend
Telefon: 5308 0179
E-posti aadress: karel.koovisk@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus, konstaabli eriala
   
Birgit Panksepp  
Amet: keskkonnaspetsialist (teeninduspiirkond ühinemiseelne Saue vald),  ametijuhend
Telefon: 5344 6686
E-posti aadress: birgit.panksepp@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, bioloogia-geograafia ja loodusturism
   
Marleen Leht  
Amet: keskkonnaspetsialist, ametijuhend
Telefon: 5357 3361
E-posti aadress: marleen.leht@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, tööstusökoloogia
   
Hedy Kuusalu
Amet: maareformi spetsialist, ametijuhend
Telefon: 5870 8984
E-posti aadress:  hedy.kuusalu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, geomaatika
   
Külli Tedrema
Amet: maakorralduse peaspetsialist, ametijuhend
Telefon: 5300 6491
E-posti aadress: kulli.tedrema@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, maakorraldus
   
Aime Renser
Amet: maakorraldusspetsialist, ametijuhend
Telefon: 5341 4028
E-posti aadress: aime.renser@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, aiandus
   
Raivo Tammert
Amet: maakorraldusspetsialist (Riisipere), ametijuhend
Telefon: 608 7153
E-posti aadress: raivo.tammert@sauevald.ee
Haridus: keskharidus
   
Maili Metsaots
Amet: planeeringute peaspetsialist (Laagri), ametijuhend
Telefon: 5301 9887
E-posti aadress: maili.metsaots@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, kinnisvara planeerimine ja hindamine; geomaatika, tehnikateaduste magister
   
Aive Mikk  
Amet: planeeringute spetsialist, ametijuhend
Telefon: 527 0869
E-posti aadress: aive.mikk@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, haridusteaduste magister
   
Monika Kõiv tööaeg K, N, R
Amet: planeeringute spetsialist, ametijuhend
Telefon: 5301 8124
E-posti aadress: monika.koiv@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, keskkonnatehnoloogia
   
Urmas Elmik
Amet: vallaarhitekt (Saue linn), ametijuhend
Telefon: 516 6441
E-posti aadress urmas.elmik@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, arhitektuur
   
Caroli Kruus
Amet: loamenetluse koordinaator, ametijuhend
Telefon: 5886 4963
E-posti aadress caroli.kruus@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, juhiabi
   
Kaie Tobreluts
Amet: loamenetluse koordinaator-vallaarhitekt, ametijuhend ; ametijuhend
Telefon: 5381 7058
E-posti aadress: kaie.tobreluts@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, hoonete ehitus
   
Marit Areng
Amet: registrite spetsialist, ametijuhend
Telefon: 5323 4573
E-posti aadress: marit.areng@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, maastikukaitse ja -hooldus

Haridusosakond

Andres Kaarmann
Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon: 511 2059
E-posti aadress andres.kaarmann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Margit Ots
Amet: haridus- ja noorsootööspetsialist, ametijuhend
Valdkond: koolid ja huviharidus
Telefon: 511 2820
E-posti aadress: margit.ots@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus,  filoloogia
   
Lily Roop
Amet: haridusspetsialist, ametijuhend
Valdkond: sõidusoodustused rongis, koolitoit, eralasteaiad ja -hoiud, koduse lapse toetus, lasteaiad, Saue valla haridusteenuste haldamise süsteem ARNO
Telefon: 5302 1854
E-posti aadress: lily.roop@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, juhiabi
   
Marina Lokk  
Amet: haridusspetsialist, ametijuhend
Telefon: 5626 2270
E-posti aadress: marina.lokk@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, kasvatusteadused
   
Helen Veensalu
Puhkab 16.-22.05, asendab Birgit Tämmjõe-Tulp, 5860 7677.
Amet: erivajadustega laste spetsialist, ametijuhend
Telefon: 5340 4313
E-posti aadress: helen.veensalu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Rein Uusküla
Amet: logopeed, ametijuhend
Tööpiirkond: Ääsmäe Lasteaed
Telefon: 5884 0538
E-posti aadress: rein.uuskula@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, defektoloogia (eripedagoogika, logopeed)
   
Anne-Ly Palk  
Amet: logopeed, ametijuhend
Tööpiirkond: Nissi Põhikool, Saue Gümnaasium
Telefon: 5388 5097
E-posti aadress: annely.palk@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, eripedagoog-logopeed
   
Mart Nurk
Amet: psühholoog, ametijuhend
Tööpiirkond: Ruila ja Nissi Põhikool, Riisipere Lasteaed
Telefon: 5342 2370
E-posti aadress: mart.nurk@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, psühholoogia
   
Ivita Aadli  
Amet: psühholoog, ametijuhend
Tööpiirkond: Ääsmäe Põhikool ja Kernu Kool, Ääsmäe Lasteaed
Telefon: 5375 3146
E-posti aadress: ivita.aadli@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, psühholoogia
   
Kristina Oras  
Amet: psühholoog, ametijuhend
Tööpiirkond: Turba Kool, Laagri piirkonna lasteaiad
Telefon: 517 3004
E-posti aadress:  kristina.oras@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, psühholoogia
   
Kaidi Väät
Amet: sotsiaalpedagoog, ametijuhend
Tööpiirkond: Ääsmäe ja Nissi Põhikool, Turba Kool
Telefon: 5866 9397
E-posti aadress: kaidi.vaat@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus: halduskorraldus; sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse
   
Kaisa Tamm
Amet: sotsiaalpedagoog, ametijuhend
Tööpiirkond: Saue Gümnaasium ja Saue lasteaed Midrimaa
Telefon: 5346 1821
E-posti aadress: kaisa.tamm@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Hasel Juhanson  
Amet: eripedagoog
Telefon: 5368 2214
E-posti aadress: hasel.juhanson@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus
   
Birgit Tammjõe-Tulp
Amet: haridusosakonna juhataja, ametijuhend
Telefon 5860 7677
E-posti aadress: birgit.tammjoe-tulp@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, hariduse juhtimine

Kommunikatsiooniosakond

Anne-Ly Sumre
Amet: kommunikatsioonijuht, ametijuhend
Telefon: 525 4146
E-posti aadress: annely.sumre@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, organisatsioonikäitumine
   
Sirje Piirsoo
Puhkab 23.-29.05, asendab Anne-Ly Sumre, 525 4146.
Amet: avalike suhete juht, ametijuhend
Telefon: 510 6932
E-posti aadress: sirje.piirsoo@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, filoloogia
   
Märt Lillesiim
Amet: kommunikatsiooni tehniline spetsialist
E-posti aadress: mart.lillesiim@sauevald.ee

Kultuuriosakond

Andres Kaarmann
Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon: 511 2059
E-posti aadress andres.kaarmann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Kaija Velmet
Amet: kultuuritööjuht, ametijuhend
Telefon: 5563 4407
E-posti aadress: kaija.velmet@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, filoloogia
   
Kristiina Hunt
Amet: kultuuritööspetsialist, ametijuhend
Telefon: 521 9703
E-posti aadress: kristiina.hunt@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus, klassikalise laulu eriala
   

Majandusosakond

Kalle Pungas
Amet:  abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon: 506 6974
E-posti aadress: kalle.pungas@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, inimgeograafia
   
Silver Libe
16. - 28.05 asendab Kalle Pungas, 506 6974.
Amet: majandusosakonna juhataja, ametijuhend
Telefon: 5687 6208
E-posti aadress: silver.libe@sauevald.ee 
Haridus: kõrgharidus, loodusteadused
   
Siisike Lehtsi
Amet: kinnisvara projektijuht, ametijuhend
Telefon:
E-posti aadress: siisike.lehtsi@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, rekreatsioonikorraldus
   
Indrek Brandmeister NB! Kui sul on üldisem teede arengut, hooldust, ehitust puudutav või tänavavalgustusega seonduv küsimus, edasta see aadressil teed@sauevald.ee (vastab E-R).
Amet: teedespetsialist, ametijuhend
Telefon: 534 07008
E-posti aadress: indrek.brandmeister@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, avalik haldus
   
Indrek Pikk NB! Kui sul on üldisem teede arengut, hooldust, ehitust puudutav või tänavavalgustusega seonduv küsimus, edasta see aadressil teed@sauevald.ee (vastab E-R).
Amet: teedespetsialist, ametijuhend
Telefon: 5680 4890
E-posti aadress: indrek.pikk@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, tsiviilehitus
   
Marju Norvik
Amet: heakorra spetsialist, ametijuhend
Telefon: 515 6878
E-posti aadress: marju.norvik@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, loodusvarade kasutamine ja kaitse
   
Miia Kraun
Amet: avaliku ruumi spetsialist, ametijuhend
Telefon: 5309 9202
E-posti aadress: miia.kraun@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, maastikuarhitektuur

Rahandusosakond

Mart Martinson
Amet: finantsjuht, ametijuhend
Telefon: 506 2709
E-posti aadress: mart.martinson@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus
   
Reet Sandvik
Puhkab 09. - 16.05, asendab Catlyn Toomast, 522 1430.
Amet: pearaamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 553 0926
E-posti aadress: reet.sandvik@sauevald.ee
Haridus:
kõrgharidus, raamatupidamine ja rahandus, ärijuhtimine (finantsjuhtimine) 
   
Marina Maandi
Amet: raamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 654 1138
E-posti aadress: marina.maandi@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus
   
Catlyn Toomast
Amet: vanemraamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 522 1430
E-posti aadress: catlyn.toomast@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ärijuhtimine
   
Elena Epner
Amet: raamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 5349 7290
E-posti aadress: elena.epner@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, majandusarvestus
   
Helle Abroi
Amet: raamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 5683 3740
E-posti aadress: helle.abroi@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, raamatupidamine
   
Liivika Heinpalu
Puhkab 26.05 - 01.06, asendab Marina Maandi, 654 1138
Amet: raamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 5561 5366
E-posti aadress: liivika.heinpalu@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus, majandusarvestus
   
Linda Niidu
Amet: raamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 5887 9491
E-posti aadress: linda.niidu@sauevald.ee
Haridus: kutseõpe keskhariduse baasil, majandusarvestus
   
Kersti Kraag  
Amet: raamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 515 0017
E-posti aadress: kersti.kraag@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, avalik haldus
   
Tuuli Urgard
Amet: finantsanalüütik, ametijuhend
Telefon: 5886 3461
E-posti aadress: tuuli.urgard@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ärikorraldus
   

Sotsiaalosakond

Andres Kaarmann
Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon: 511 2059
E-posti aadress andres.kaarmann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Marelle Erlenheim
Amet: sotsiaalosakonna juhataja (vallamaja), ametijuhend
Telefon: 5192 3338
E-posti aadress: marelle.erlenheim@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, majandusinsener, ehituse ökonoomika ja organiseerimise eriala
   
Laine Elmik
Amet: toetuste spetsialist (energiakulude kallinemise mõjude leevendamise toetuse menetleja kuni 30.04.2022)
Telefon: 5366 9078
E-posti aadress: laine.elmik@sauevald.ee
Haridus: raamatupidamine
   
Maret Maripu
Amet:

sotsiaaltööspetsialist (Saue linn, Pärnasalu põik 3), ametijuhend

Tööpiirkond: Saue linn, Aila, Jõgisoo, Valingu, Vanamõisa, Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Tagametsa, Tuula ja Ääsmäe küla
Telefon: 5855 6836
E-posti aadress: maret.maripu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Sille Simson
23. ja 30. mail ei toimu Laagris sotsiaaltööspetsialisti vastuvõttu, asendab Maret Maripuu, 5855 6836.
Amet: sotsiaaltööspetsialist (Laagri, Tervise 2), ametijuhend
Tööpiirkond: Laagri alevik, Hüüru, Kiia, Püha, Vatsla, Alliku ja Koidu küla
Telefon: 513 7154
E-posti aadress: sille.simson@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, tervisejuhtimine
   
Merike Lepik
Amet: sotsiaaltööspetsialist (Haiba halduskeskus), ametijuhend
Tööpiirkond: Haiba, Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja, Metsanurga, Mõnuste, Allika, Hingu, Kaasiku, Kibuna, Laitse, Pohla, Ruila, Vansi, Kabila ja Muusika küla
Telefon: 5551 2460
E-posti aadress: merike.lepik@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Loona-Liis Kenzap  
Puhkab 10.05 - 16.05, asendab Merike Lepik, 5551 2460.
Amet: sotsiaaltööspetsialist (Riisipere halduskeskus), ametijuhend
Tööpiirkond: Riisipere ja Turba alevik ning Munalaskme, Aude, Jaanika, Madila, Mustu, Nurme, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika, Tabara ja Viruküla küla
Telefon: 557 1614
E-posti aadress: loona.kenzap@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, rahvusvahelised suhted
   
Liis Tooming
Amet:

lastekaitsespetsialist, ametijuhend

sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele

Töövaldkond: sotsiaaltoetused, toidu- ja muu materiaalne abi, vanemaharidusprogrammid, soodustingimustel lastelaagrite vahendus, erivajadustega laste õppeasutuste õpilaste bussiringid 
Telefon: 5194 8869
E-posti aadress: liis.tooming@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Reili Raamat
Amet: lastekaitsespetsialist (Saue tervisekeskus), ametijuhend
Tööpiirkond: Valingu, Kiia, Püha, Aila, Vatsla, Hüüru, Koidu, Jõgisoo, Saue, Vanamõisa
Telefon: 5912 5591
E-posti aadress reili.raamat@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, noorsootöö
   
Estelle Laane  
Amet: lastekaitsespetsialist (Tervise 2, Laagri), ametijuhend
Tööpiirskond: Laagri, Alliku
Telefon: 5866 0485
E-posti aadress: estelle.laane@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Marelle Papli
Amet: lastekaitsespetsialist (Haiba halduskeskus), ametijuhend
Tööpiirkond: Allika, Haiba, Hingu, Kaasiku, Kabila, Kernu, Kibuna, Kirikla, Kohatu, Ääsmäe, Kustja, Laitse, Maidla, Metsanurga, Muusika, Mõnuste, Pohla, Pällu, Pärinurme, Ruila, Tagametsa, Vansi, Koppelmaa, Aude, Ellamaa, Jaanika, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Maidla, Munalaskme, Mustu, Nurme, Odulemma, Riisipere, Siimika, Tabara, Turba, Tuula, Vilumäe, Viruküla, Ürjaste
Telefon: 5551 2468
E-posti aadress: marelle.papli@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Jana Mõttus
On 19.-20.05 õppepuhkusel, asendab Liis Tooming, 5194 8869.
Amet: lastekaitsespetsialist, ametijuhend
Telefon: 5199 0776
E-posti aadress: jana.mottus@sauevald.ee
Haridus: rakenduskõrgharidus, sotsiaaltöö ja rehabilitatsioonikorraldus
   
Sirli Sõstar-Peerna
Amet: eakate ja puuetega täisealiste spetsialist (vallamaja), ametijuhend
Telefon: 5346 2560
E-posti aadress: sirli.sostar@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Harold Kaha
Amet: eluasemespetsialist
Telefon: 5473 0911
E-posti aadress: harold.kaha@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   

Saue Vallavalitsus

Aile Kaarlep
Amet:  vastuvõtusekretär, ametijuhend
Telefon: 679 0180
E-posti aadress: info@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus, asjaajamine-arhiivindus
   

Laagri halduskeskus

Marika Makstin
Amet: vastuvõtusekretär, ametijuhend
Telefon: 654 1130
E-posti aadress: info@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus, sekretär-masinakirjutaja
   

Riisipere halduskeskus

Peedo Kessel
Puhkab 02. - 11.05, asendab Eva Puusta, 5380 4563.
Amet: halduskeskuse juhataja, ametijuhend
Telefon: 5770 3128
E-posti aadress: peedo.kessel@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, tööstuselektroonika
   
Heli Puusepp
Amet: vastuvõtusekretär, ametijuhend
Telefon: 608 7231
E-posti aadress: info@sauevald.ee
Haridus: keskharidus
   

Haiba halduskeskus

Eva Puusta
Amet: halduskeskuse juhataja, ametijuhend
Telefon: 5380 4563
E-posti aadress: eva.puusta@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, majandusarvestus
   
Maret Mängli
Puhkab 04. - 13.05, asendab Heli Puusepp, 608 7231.
Amet: vastuvõtusekretär, ametijuhend
Telefon: 679 3014
E-posti aadress:

info@sauevald.ee

maret.mangli@sauevald.ee

Haridus: kõrgharidus, koolieelne pedagoogika ja psühholoogia