Saue Vallavalitsuse teenistujate kontaktid

 NB! Puhkusel olek ja asendaja kajastub kontakti juures.
Üldise info saamiseks ja edastamiseks helistage Saue Vallavalitsuse üldtelefonil 679 0180.
Piirkondlikus küsimuses helistage:
  • Laagri halduskeskuse üldtelefonil 654 1130;
  • Haiba halduskeskuse üldtelfonil  679 3014;
  • Riisipere halduskeskuse üldtelefonil 608 7231.

Vallavalitsus

Andres Laisk
Amet:  vallavanem, vallavalitsuse liige
Telefon: 504 7527
E-post: andres.laisk@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, rahandus ja krediit
   
Kalle Pungas
Amet:  abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige, ametijuhend
Telefon: 506 6974
E-post: kalle.pungas@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, inimgeograafia
   
Riho Johanson
Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige, ametijuhend
Telefon:  508 2974
E-post: riho.johanson@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, tolli eriala
   
Andres Kaarmann
Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige, ametijuhend
Telefon: 511 2059
E-post: andres.kaarmann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Peedo Kessel
Amet vallavalitsuse liige
Telefon: 5770 3128
E-post: peedo.kessel@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, tööstuselektroonika
   
Eva Puusta
Amet: vallavalitsuse liige
Telefon:  5380 4563
E-post: eva.puusta@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, majandusarvestus
   
Nils Joonas Põldme
Amet: vallavalitsuse liige
E-post: nilsjoonas.poldme@sauevald.ee
   
Arpo Põld
Amet:  vallavalitsuse liige
E-post: arpo.pold@sauevald.ee
   
Mihhail Jallajas
Amet: vallavalitsuse liige
E-post: mihhail.jallajas@sauevald.ee

Vallakantselei

Kairit Kõpper
Amet: abivallasekretär, ametijuhend
Telefon: 5361 0797
E-post: kairit.kopper@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, haldusjuhtimine
   
Kerstin Vaikmaa
Amet: volikogu assistent, ametijuhend
Telefon: 514 1279
E-post: kerstin.vaikmaa@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ärijuhtimine
   

Anneli Ritsing

Puhkab perioodil 30.05 - 09.06, asendavad vastuvõtusekretärid.

Amet: rahvastikuregistripidaja (Saue linn K  / Laagri N), ametijuhend
Telefon: 529 2820
E-post: anneli.ritsing@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Mare Rabi
Amet: dokumendi- ja teabehaldur, andmekaitsespetsialist, ametijuhend
Telefon: 553 3231
E-post: mare.rabi@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, halduskorraldus
   
Elis Haav
Amet: jurist, ametijuhend
Telefon: 5332 6217
E-post: elis.haav@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Marju Põllu
Amet: jurist, ametijuhend
Telefon: 5303 2811
E-post: marju.pollu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Anni Lehtmaa
Amet: jurist, ametijuhend
Telefon: 5420 0092
E-post: anni.lehtmaa@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Gedi Aver
Amet: jurist, ametijuhend
Telefon: 5432 0982
E-post: gedi.aver@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, majandus
   
Renee Kokmann
Amet: jurist, ametijuhend
Telefon: 508 4983
E-post: renee.kokmann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Sju Nuuter
Amet: personalijuht, ametijuhend
Telefon: 5919 7874 
E-post: sju.nuuter@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, personalijuhtimine
   
Kelli Kaarmann
Amet: personalispetsialist, ametijuhend
Telefon: 521 0109
E-post: kelli.kaarmann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, haldusjuhtimine
   
Kirsti Saar
Amet: vallasekretär, ametijuhend
(valla õigusaktide õiguspädevuse kontroll)
Telefon: 5348 2375
E-post: kirsti.saar@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   

Arendusosakond

Indrek Eensaar
Amet: arendusosakonna juhataja, ametijuhend
Telefon: 511 4930
E-post: indrek.eensaar@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, haldusjuhtimine
   
Kati Oolo
Amet: arendusprojektide juht, ametijuhend
Telefon: 5804 8615
E-post: kati.oolo@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, haldusjuhtimine
   
Kätlin Lisete Kärolin Nõgols
Asendab Indrek Eensaar, 511 4930.
Amet: e-teenuste arendusjuht, ametijuhend
Telefon: 5197 4757
E-post: katlin@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, IT-süsteemide administreerimine
   
Tristan Lossman
Amet: IT spetsialist, ametijuhend
Telefon:  654 1160
E-post: tristan.lossman@sauevald.ee
Haridus: tööstusinformaatika, IT süsteemide spetsialist
   
Igor Dinovski
Amet: IT spetsialist, ametijuhend
Telefon: 654 1160
E-post: igor.dinovski@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus
   
Kai Markus
Amet: IT-toe spetsialist, ametijuhend
Telefon: 654 1160
E-post: kai.markus@sauevald.ee
Haridus: keskharidus
   
Kuldar Pärn
Amet: andmeanalüütik-GIS projektijuht, ametijuhend
Telefon: 5637 0000
E-post:

kuldar.parn@sauevald.ee

Haridus kõrgharidus, kekkonnakorraldus ja -poliitika
   
Kadri Tillemann
Amet: projektijuht
Telefon: 501 5440
E-post: kadri.tillemann@sauevald.ee

Ehitusosakond

Triin Masing
Amet: ehitusosakonna juhataja, ametijuhend
Telefon: 526 3894
E-post: triin.masing@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, keskkonnakorraldus
   
Kalle Normann
Amet:

ehituse peaspetsialist (Laagri), ametijuhend

ehituslubade ja -teatiste menetluses ehitusprojektide üle vaatamine

Telefon: 5302 2293
E-post: kalle.normann@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ehituse ökonoomika ja organiseerimine
   
Heiki Laas
Amet:

ehitusspetsialist (Haiba), ametijuhend

ehituslubade ja -teatiste menetluses ehitusprojektide üle vaatamine

Telefon: 5551 2466
E-post: heiki.laas@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, metsandus
   

Andres Joala

Puhkab perioodil 29.05.2023 - 14.06.2023, asendab Arvo Brandmeister, telefon 509 0662.

Amet:

ehitusspetsialist (Saue linn), ametijuhend

kasutuslubade ja -teatiste menetluses dokumentatsiooni ja hoonete ülevaatus, kaeveload

Telefon: 501 0802
E-post: andres.joala@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ehitus
   
Arvo Brandmeister
Amet:

ehitusspetsialist (Laagri), ametijuhend

kasutuslubade ja -teatiste menetluses dokumentatsiooni ja hoonete ülevaatus, kaeveload

Telefon: 509 0662
E-post: arvo.brandmeister@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, tööstuslik soojusenergeetika
   
Kristi Murula
Amet: järelevalvespetsialist, ametijuhend
Telefon: 5469 0691
E-post: kristi.murula@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, politseiteenistus
   
Birgit Panksepp
Amet:

keskkonnaspetsialist,  ametijuhend

raieload, maapõu (kaevandused), elamistingimuste parendamise toetus

Telefon: 5344 6686
E-post: birgit.panksepp@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, bioloogia-geograafia ja loodusturism
   
Marleen Leht
Amet:

keskkonnaspetsialist, ametijuhend

puurkaevud, jäätmed, reoveekäitlus

Telefon: 5357 3361
E-post: marleen.leht@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, tööstusökoloogia
   
Hedy Kuusalu
Amet:

maareformi spetsialist, ametijuhend

maareformi seaduse alusel tehtavad toimingud

Telefon: 5870 8984
E-post:  hedy.kuusalu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, geomaatika
   
Külli Tedrema
Amet:

maakorralduse peaspetsialist, ametijuhend

kinnistute jagamine, liitmine, piiride muutmine, aadressimuudatused

Telefon: 5300 6491
E-post: kulli.tedrema@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, maakorraldus
   
Aime Renser
Amet:

maakorraldusspetsialist, ametijuhend

aadressimuudatused, maamaks, kinnistute jagamine, liitmine, piiride muutmine 

Telefon: 5341 4028
E-post: aime.renser@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, aiandus
   
Raivo Tammert
Amet:

maakorraldusspetsialist (Riisipere), ametijuhend

sundvaldused, isiklikud kasutusõigused

Telefon: 608 7153
E-post: raivo.tammert@sauevald.ee
Haridus: keskharidus
   
Maili Metsaots
Amet:

planeeringute peaspetsialist (Laagri), ametijuhend

detailplaneeringute menetlemine

Telefon: 5301 9887
E-post: maili.metsaots@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, kinnisvara planeerimine ja hindamine; geomaatika, tehnikateadused
   
Kaili Tuulik
Amet:

planeeringute koordinaator, ametijuhend (tööaeg T, K,N, R) 

detailplaneeringute menetlemine

Telefon: 5193 0660
E-post: kaili.tuulik@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, loodusteadused, keskkonnakorraldus
   
Aive Mikk
Amet:

planeeringute spetsialist, ametijuhend

detailplaneeringute menetlemine

Telefon: 527 0869
E-post: aive.mikk@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, haridusteadused
   
Monika Kõiv
Amet:

planeeringute spetsialist, ametijuhend

detailplaneeringute menetlemine

Telefon: 5301 8124
E-post: monika.koiv@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, keskkonnatehnoloogia
   
Urmas Elmik
Amet:

vallaarhitekt (Saue linn), ametijuhend

hoonete projekteerimistingimused

Telefon: 516 6441
E-post: urmas.elmik@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, arhitektuur
   
Caroli Kruus
Amet:

loamenetluse koordinaator, ametijuhend

ehitisregistri taotluste menetlemine, haldamine ja info, ehitusõiguse ja ehitisregistri küsimused

Telefon: 5886 4963
E-post: caroli.kruus@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, juhiabi
   
Kaie Tobreluts
Amet:

loamenetluse koordinaator-vallaarhitekt, ametijuhend ; ametijuhend

rajatiste ja hoonete projekteerimistingimused, lubade taotluste menetlemine, haldamine ja info, ehitusõiguse ja ehitisregistri küsimused

Telefon: 5381 7058
E-post: kaie.tobreluts@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, hoonete ehitus
   
Marit Areng
Amet:

registrite spetsialist, ametijuhend

ehitus- ja kasutusteatiste menetlemine, haldamine ja info, ehitusõiguse ja ehitisregistri küsimused

Telefon: 5323 4573
E-post: marit.areng@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, maastikukaitse ja -hooldus

Haridusosakond

Margit Ots
Amet: haridus- ja noorsootööspetsialist, ametijuhend
Valdkond: koolid ja huviharidus
Telefon: 511 2820
E-post: margit.ots@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus,  filoloogia
   
Lily Roop
Amet: haridusspetsialist, ametijuhend
Valdkond: sõidusoodustused rongis, koolitoit, eralasteaiad ja -hoiud, koduse lapse toetus, lasteaiad, Saue valla haridusteenuste haldamise süsteem ARNO
Telefon: 5302 1854
E-post: lily.roop@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, juhiabi
   
Marina Lokk
Amet: haridusspetsialist, ametijuhend
Telefon: 5626 2270
E-post: marina.lokk@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, kasvatusteadused
   
Helen Veensalu
Amet: erivajadustega laste spetsialist, ametijuhend
Telefon: 5340 4313
E-post: helen.veensalu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Mari Täht
Amet: eripedagoog-tugiteenuste koordinaator
Telefon: 5336 6051
E-post: mari.taht@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, eripedagoog-nõustaja
   
Rutt Tambet  
Amet: eripedagoog
E-post: rutt.tambet@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, eripedagoog
   
Rein Uusküla
Amet: logopeed, ametijuhend
Tööpiirkond: Ääsmäe Lasteaed
Telefon: 5884 0538
E-post: rein.uuskula@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, defektoloogia (eripedagoogika, logopeed)
   
Anne-Ly Palk
Amet: logopeed, ametijuhend
Tööpiirkond: Nissi Põhikool, Saue Gümnaasium
Telefon: 5388 5097
E-post: annely.palk@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, eripedagoog-logopeed
   
Mart Nurk
Amet: psühholoog, ametijuhend
Tööpiirkond: Ruila ja Nissi Põhikool, Riisipere Lasteaed
Telefon: 5342 2370
E-post: mart.nurk@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, psühholoogia
   
Ivita Aadli
Amet: psühholoog, ametijuhend
Tööpiirkond: Ääsmäe Põhikool ja Kernu Kool, Ääsmäe Lasteaed
Telefon: 5375 3146
E-post: ivita.aadli@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, psühholoogia
   
Kristina Oras  
Amet: psühholoog, ametijuhend
Tööpiirkond: Turba Kool, Laagri piirkonna lasteaiad
Telefon: 517 3004
E-post:  kristina.oras@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, psühholoogia
   
Kaidi Väät
Amet: sotsiaalpedagoog, ametijuhend
Tööpiirkond: Ääsmäe ja Nissi Põhikool, Turba Kool
Telefon: 5866 9397
E-post: kaidi.vaat@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus: halduskorraldus; sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse
   
Kaisa Tamm
Amet: sotsiaalpedagoog, ametijuhend
Tööpiirkond: Saue Gümnaasium ja Saue lasteaed Midrimaa
Telefon: 5346 1821
E-post: kaisa.tamm@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Kersti Valter  
Amet: sotsiaalpedagoog, ametijuhend
Telefon: 5907 8781
E-post: kersti.valter@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse
   
Hasel Juhanson
Amet: eripedagoog, ametijuhend
Telefon: 5368 2214
E-post: hasel.juhanson@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus
   
Birgit Tammjõe-Tulp
Amet: haridusosakonna juhataja, ametijuhend
Telefon 5860 7677
E-post: birgit.tammjoe-tulp@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, hariduse juhtimine

Kommunikatsiooniosakond

Mari Hermann
Amet: kommunikatsioonijuht, ametijuhend
Valdkond: elektroonne sotsiaalmeedia, sisekommunikatsioon, meened
Telefon: 5349 9802
E-post: mari.hermann@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, õigusteadus
   
Sirje Piirsoo
 
Valdkond: meediapäringud, vallalehe väljaandmine, veebilehe haldus, välissuhted, sümboolika ja korporatiivne identiteet
Amet: avalike suhete juht, ametijuhend
Telefon: 510 6932
E-post: sirje.piirsoo@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, filoloogia
   
Märt Lillesiim
Amet: kommunikatsiooni tehniline spetsialist
E-post: mart.lillesiim@sauevald.ee

Kultuuriosakond

Kaija Velmet
Amet: kultuuritööjuht, ametijuhend
Telefon: 5563 4407
E-post: kaija.velmet@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, filoloogia
   
Kristiina Hunt
Amet: kultuuritööspetsialist, ametijuhend
Telefon: 521 9703
E-posti: kristiina.hunt@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus, klassikalise laulu eriala
   

Majandusosakond

Silver Libe
Amet: majandusosakonna juhataja, ametijuhend
Telefon: 5687 6208
E-post: silver.libe@sauevald.ee 
Haridus: kõrgharidus, loodusteadused
   
Siisike Lehtsi
Amet: kinnisvara projektijuht, ametijuhend
Telefon:
E-post: siisike.lehtsi@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, rekreatsioonikorraldus
   
Indrek Brandmeister
NB! Kui sul on üldisem teede arengut, hooldust, ehitust puudutav või tänavavalgustusega seonduv küsimus, edasta see aadressil teed@sauevald.ee (vastab E-R).
Amet: teedespetsialist, ametijuhend
Telefon: 5340 7008
E-post: indrek.brandmeister@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, avalik haldus
   
Indrek Pikk
NB! Kui sul on üldisem teede arengut, hooldust, ehitust puudutav või tänavavalgustusega seonduv küsimus, edasta see aadressil teed@sauevald.ee (vastab E-R).
Amet: teedespetsialist, ametijuhend
Telefon: 5680 4890
E-post: indrek.pikk@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus, tsiviilehitus
   
Marju Norvik
Amet: heakorra spetsialist, ametijuhend
Telefon: 515 6878
E-post: marju.norvik@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, loodusvarade kasutamine ja kaitse
   
Stina Statsenko
Amet: avaliku ruumi spetsialist, ametijuhend
Telefon: 5190 3199
E-post: stina.statsenko@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus

Rahandusosakond

Mart Martinson
Amet: finantsjuht, ametijuhend
Telefon: 506 2709
E-post: mart.martinson@sauevald.ee
Haridus kõrgharidus
   
Reet Sandvik
Amet: pearaamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 553 0926
E-post: reet.sandvik@sauevald.ee
Haridus:
kõrgharidus, raamatupidamine ja rahandus, ärijuhtimine (finantsjuhtimine) 
   

Marina Maandi

Puhkab perioodil 24.05 - 02.06, asendab Liivika Heinpalu, telefon 5561 5366.

Amet: raamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 654 1138
E-post: marina.maandi@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus
   
Catlyn Toomast
Amet: vanemraamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 522 1430
E-post: catlyn.toomast@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ärijuhtimine
   
Elena Epner
Amet: raamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 5349 7290
E-post: elena.epner@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, majandusarvestus
   
Helle Abroi
Amet: raamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 5683 3740
E-post: helle.abroi@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, raamatupidamine
   
Liivika Heinpalu
Amet: raamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 5561 5366
E-post: liivika.heinpalu@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus, majandusarvestus
   
Linda Niidu
Amet: raamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 5887 9491
E-post: linda.niidu@sauevald.ee
Haridus: kutseõpe keskhariduse baasil, majandusarvestus
   
Kersti Kraag  
Amet: raamatupidaja, ametijuhend
Telefon: 515 0017
E-post: kersti.kraag@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, avalik haldus
   
Tuuli Urgard
Amet: finantsanalüütik, ametijuhend
Telefon: 5886 3461
E-post: tuuli.urgard@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ärikorraldus
   

Sotsiaalosakond

Marelle Erlenheim
Amet:

sotsiaalosakonna juhataja (vallamaja), ametijuhend

sotsiaaltöötaja kutse tase 7, valitud  kompetentsid: koolituste korraldamine ja  teenuste juhtimine

Telefon: 5192 3338
E-post: marelle.erlenheim@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, majandusinsener, ehituse ökonoomika ja organiseerimise eriala
   
Raivo Piiritalo  
Amet: sotsiaalteenuste juht, ametijuhend
Telefon: 510 1704
E-post: raivo.piiritalo@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, ökonoomika ja ettevõtlus
   
Maret Maripu
Amet:

sotsiaaltööspetsialist (Saue linn, Pärnasalu põik 3), ametijuhend

Tööpiirkond: Saue linn, Aila, Jõgisoo, Valingu, Vanamõisa, Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Tagametsa, Tuula ja Ääsmäe küla
Telefon: 5855 6836
E-post: maret.maripu@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Sille Li Püüa
Amet:

sotsiaaltööspetsialist (Laagri, Tervise 2), ametijuhend

sotsiaaltöötaja tase 6 kutsekvalifikatsioon

Tööpiirkond: Laagri alevik, Hüüru, Kiia, Püha, Vatsla, Alliku ja Koidu küla
Telefon: 513 7154
E-post: silleli.pyya@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, tervisejuhtimine
   
Merike Lepik
Amet: sotsiaaltööspetsialist (Haiba halduskeskus), ametijuhend
Tööpiirkond: Haiba, Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja, Metsanurga, Mõnuste, Allika, Hingu, Kaasiku, Kibuna, Laitse, Pohla, Ruila, Vansi, Kabila ja Muusika küla
Telefon: 5551 2460
E-post: merike.lepik@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Loona-Liis Kenzap  
Amet: sotsiaaltööspetsialist (Riisipere halduskeskus), ametijuhend
Tööpiirkond: Riisipere ja Turba alevik ning Munalaskme, Aude, Jaanika, Madila, Mustu, Nurme, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika, Tabara ja Viruküla küla
Telefon: 557 1614
E-post: loona.kenzap@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, rahvusvahelised suhted
   
Liis Tooming
Amet:

lastekaitsespetsialist, ametijuhend

sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele

Töövaldkond: sotsiaaltoetused, toidu- ja muu materiaalne abi, vanemaharidusprogrammid, soodustingimustel lastelaagrite vahendus, erivajadustega laste õppeasutuste õpilaste bussiringid 
Telefon: 5194 8869
E-post: liis.tooming@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Signe Algma
Amet:

lastekaitsespetsialist, ametijuhend

sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele
Töövaldkond: suhtlus- ja hooldusmenetlused, muude küsimustega seotud kohtumenetlused
Telefon: 5917 7412
E-post: signe.algma@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Reili Raamat
Amet:

lastekaitsespetsialist, ametijuhend

sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele

Tööpiirkond: Valingu, Kiia, Püha, Aila, Hüüru, Saue, Vanamõisa
Telefon: 5912 5591
E-post: reili.raamat@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, noorsootöö
   
Estelle Laane
Amet:

lastekaitsespetsialist (Tervise 2, Laagri), ametijuhend

sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele

Tööpiirskond: Laagri, Vatsla
Telefon: 5866 0485
E-post: estelle.laane@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Marelle Papli
Amet:

lastekaitsespetsialist, ametijuhend

sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele
Tööpiirkond: Ääsmäe, Muusika, Tuula, Pällu, Maidla, Koppelmaa, Jõgisoo, Koidu, Alliku. Lisaks tegeleb Marelle suhtlus- ja hooldusõiguse küsimustega
Telefon: 5551 2468
E-post: marelle.papli@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Jana Mõttus
Amet:

lastekaitsespetsialist, ametijuhend

sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele

Tööpiirkond: Allika, Haiba, Hingu, Kaasiku, Kabila, Kernu, Kibuna, Kirikla, Kohatu, Kustja, Laitse, Metsanurga,  Mõnuste, Pohla, Pärinurme, Ruila, Tagametsa, Vansi, Aude, Ellamaa, Jaanika, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Madila, Munalaskme, Mustu, Nurme, Odulemma, Riisipere, Siimika, Tabara, Turba, Vilumäe, Viruküla, Ürjaste
Telefon: 5199 0776
E-post: jana.mottus@sauevald.ee
Haridus: rakenduskõrgharidus, sotsiaaltöö ja rehabilitatsioonikorraldus
   
Sirli Sõstar-Peerna
Amet: eakate ja puuetega täisealiste spetsialist (vallamaja), ametijuhend
Telefon: 5346 2560
E-post: sirli.sostar@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö
   
Harold Kaha
Amet: eluasemespetsialist, ametijuhend
Telefon: 5473 0911
E-post: harold.kaha@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus
   
Maire Kessel  
Amet: koordinaator, ametijuhend
Telefon: 5300 3882
E-post: maire.kessel@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, filoloogia
   
Marina Makarova  
Amet: tugiisik, ametijuhend
Telefon: 521 2559
E-post: marina.makarova@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, arstiteadus
   

Saue Vallavalitsus

Aile Kaarlep
Amet:  vastuvõtusekretär, ametijuhend
Telefon: 679 0180
E-post: info@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus, asjaajamine-arhiivindus
   

Laagri halduskeskus

Marika Makstin
Amet: vastuvõtusekretär, ametijuhend
Telefon: 654 1130
E-post: info@sauevald.ee
Haridus: keskeriharidus, sekretär-masinakirjutaja
   

Riisipere halduskeskus

Peedo Kessel
Amet: halduskeskuse juhataja, ametijuhend
Telefon: 5770 3128
E-post: peedo.kessel@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, tööstuselektroonika
   
Heli Puusepp
Amet: vastuvõtusekretär, ametijuhend
Telefon: 608 7231
E-post: info@sauevald.ee
Haridus: keskharidus
   

Haiba halduskeskus

Eva Puusta
Amet: halduskeskuse juhataja, ametijuhend
Telefon: 5380 4563
E-post: eva.puusta@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, majandusarvestus
   
Maret Mängli
Amet: vastuvõtusekretär, ametijuhend
Telefon: 679 3014
E-post:

info@sauevald.ee

Haridus: kõrgharidus, koolieelne pedagoogika ja psühholoogia

 


 

 

 

 


 


 


 

 


 

5561 5366