Avalikud väljapanekud ja arutelud

Saue Vallavalitsus võttis 08.12.2021. aasta korraldusega nr 1299 vastus ja suunas avalikustamisele Alliku külas Kesalille tn 6 ja 8 ning Tootsi tee 25 ja 27 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu eesmärgiga lubada kinnistute ümberkruntimist ning ehitusõiguse määramist üksikelamute asemel kahe korteriga elamute püstitamiseks.
 
Planeering koostatakse eesmärgiga Kesalille tn 6 ja 8 ning Tootsi tee 25 ja 27 elamumaa kinnistud ümber kruntida eesmärgiga püstitada kinnistutele kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud üksikelamute asemel kahe korteriga elamud ehitisealuse pinnaga kuni 550 m². 
 
Detailplaneeringuga muudetakse Kesalille tn 6 ja 8 ning Tootsi tee 25 ja 27 kinnistute omavahelisi piire, moodustavate kruntide suurus jääb vahemikku 2035 – 2250 m2. Juurdepääsud planeeritakse Kesalille tänavalt ja Tootsi teelt.
 
Planeeritav maa-ala asub Saue vallas Alliku külas Tallinna linnapiirist ca 1 km kaugusel. Planeeritav ala piirneb elamumaa kinnistutega. Olemasolev hoonestus alal puudub. Lisainfo detailplaneeringu vastuvõtmise korralduses.
 
 Detailplaneeringu avalikustamine toimub 03.01.2022 kuni 16.01.2022.
Materjalidega on võimalik tutvuda ka tööaegadel kella 8.00-16.30-ni (kolmapäeval kella 18.30-ni) Saue Vallavalitsuses Kütise tn 8, Saue linn. Eriolukorrast tulenevate piirangute tõttu palume külastus eelnevalt kokku leppida e-posti teel aive.mikk@sauevald.ee.
 
 Avalik arutelu toimub 26. jaanuaril 2022. aastal kell 18.00 Saue vallamajas Kütise tn 8. Samas, kui avaliku väljapaneku vältel kirjalikke arvamusi ei laeku või kui kõiki kirjalikult esitatud arvamusi on arvesse võetud, avalikku arutelu ei toimu.