Avalikud väljapanekud ja arutelud

Detailplaneeringute avalikustamine
 
Saue Vallavalitsus võttis 01.07.2020. aasta korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Saue linnas Tule 22b (katastritunnus 72703:001:0467, suurus 735 m², sihtotstarve 100% ärimaa) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eesmärgiga lubada kinnistute ümberkruntimist ja ehitusõiguse määramist ühe kahekorruselise kauplus-laohoone rajamiseks.
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistute ümberkruntimine ning ehitusõiguse määramine ühe kahekorruselise kauplus-laohoone rajamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus ning esitatakse servituutide vajadus. 
 
Hoone ehitusalune pind on 435 m2. Planeeritava hoone lubatud katusetüüp: lame- või kaldkatus, kaldega kuni 25˚. Planeeringuala asub Saue linnas Tule ja Tule põik tänavate ristmiku piirkonnas ning on hoonestamata. 
 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 6. august kuni 19. august 2020. Sellel ajavahemikul ehk avaliku väljapaneku jooksul on õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust ja võimalik tutvuda detailplaneeringu materjaliga elektrooniliselt valla veebilehel ning ka tööaegadel Saue Vallavalitsuses, Tule tn 7, Saue linn. Palume külastus eelnevalt kokku leppida e-posti teel: kaili.tuulik@sauevald.ee.